JUBILEE
INDULGENCE

Odpust, jak stwierdzono w konstytucji apostolskiej Indulgentiarum doctrina, jest „odpuszczeniem Bogu kary doczesnej za grzechy, już przebaczone w odniesieniu do winy (za którą uniewinnienie zostało już uzyskane przez wyznanie). Odpust jest jeden
odpuszczenie, które wierni, należycie zorganizowali i pod pewnymi warunkami, kupują
interwencja Kościoła, który jako szafarz Odkupienia, ze swoją władzą, rozdziela i stosuje skarb zadowolenia Chrystusa i świętych ”. Pobłażanie może być „częściowe lub całkowite, w zależności od tego, czy uwalnia w części czy w całości od kary czasowej należnej za grzechy”. Zgodnie z konstytucją apostolską Indulgentiarum doctrina, aby uzyskać odpust zupełny, należy dokonać odpustu i spełnić trzy warunki: sakrament pojednania, uczestnictwo w Eucharystii i modlitwę zgodnie z intencjami papieża.