JUBILEUSZ
NA ŚWIECIE

JUBILEUSZ W KAPLICACH LOTNISKA

Kaplice lotniskowe to miejsca spotkań, przejścia. Miejsca, w których nieznani podróżnicy mogą się spotykać i modlić razem, nawet w różnych językach. Również w tych miejscach będzie można żyć łaską Jubileuszu i modlić się zgodnie z intencjami Papieża.

JUBILEUSZ W DZIEDZINIE SIŁY POWIETRZNEJ

Madonna z Loreto jest patronką wszystkich osób podróżujących samolotem. Ale w chwili jego ogłoszenia latały głównie wojsko i kilku cywilów. Z tego powodu siły powietrzne od samego początku oddały cześć niebiańskiemu patronowi, poświęcając również kaplice na oddziałach wojskowych.

LORETO IN THE WORLD: RAPORTUJ TUTAJ

Na świecie jest wiele miejsc poświęconych Madonnie z Loreto. W tym Jubileuszowym Sanktuarium Lauretan powita ludzi z całego świata. Wskaż poniżej miejsca poświęcone Virgin Loreto w pobliżu.